33

Guests : DJ DOC's Jeong Jaeyong & MAMAMOO [Hello Counselor/ENG,THA/2018.03.12]

Guests : DJ DOC's Jeong Jaeyong & MAMAMOO [Hello Counselor/ENG,THA/2018.03.12]
41

Guests : SEVENTEEN's Seungkwan&Hoshi, Gilgu Bonggu, Jeong Gaeun[Hello Counselor/ENG,THA/2018.05.21]

Guests : SEVENTEEN's Seungkwan&Hoshi, Gilgu Bonggu, Jeong Gaeun[Hello Counselor/ENG,THA/2018.05.21]
30

Guests : Eric Nam, Jo Sungmo, Kim Jimin, Flowsik & Killagramz [Hello Counselor/ENG,THA/2018.04.23]

Guests : Eric Nam, Jo Sungmo, Kim Jimin, Flowsik & Killagramz [Hello Counselor/ENG,THA/2018.04.23]
47

I don't think I'm part of this family! [Hello Counselor / SUB : ENG,THA / 2017.10.23]

I don't think I'm part of this family! [Hello Counselor / SUB : ENG,THA / 2017.10.23]
47

Guests-Oh Jiho,Seol Ina,Park Seulgi,Do Jihan [Hello Counselor / SUB : ENG,THA / 2017.10.30]

Guests-Oh Jiho,Seol Ina,Park Seulgi,Do Jihan [Hello Counselor / SUB : ENG,THA / 2017.10.30]
50

Sandeul&Gongchan(B1A4),Kim Mingue,Kim Sejeong,Seorin [Hello Counselor / SUB : ENG,THA / 2017.10.23]

Sandeul&Gongchan(B1A4),Kim Mingue,Kim Sejeong,Seorin [Hello Counselor / SUB : ENG,THA / 2017.10.23]
36

The man who’s all-in…😞😭 [Hello Counselor Sub : ENG,THA/2018.01.29]

The man who’s all-in...😞😭 [Hello Counselor Sub : ENG,THA/2018.01.29]
38

My man’s man (Min Hyunghoon!?) [Hello Counselor Sub : ENG,THA / 2018.02.26]

My man’s man (Min Hyunghoon!?) [Hello Counselor Sub : ENG,THA / 2018.02.26]
31

Guests – Park junhyung, Kim iljoong, Dindin, Chungha [Hello Counselor / SUB : ENG,THA / 2018.01.22]

Guests - Park junhyung, Kim iljoong, Dindin, Chungha [Hello Counselor / SUB : ENG,THA / 2018.01.22]
34

A man's abnormal obsession with his younger sister [Hello Counselor Sub : ENG,THA / 2018.04.02]

A man's abnormal obsession with his younger sister [Hello Counselor Sub : ENG,THA / 2018.04.02]