31

What's wrong with a boy growing his hair? [Hello Counselor/ENG, THA/2019.03.18]

What's wrong with a boy growing his hair? [Hello Counselor/ENG, THA/2019.03.18]
33

Guests : DJ DOC's Jeong Jaeyong & MAMAMOO [Hello Counselor/ENG,THA/2018.03.12]

Guests : DJ DOC's Jeong Jaeyong & MAMAMOO [Hello Counselor/ENG,THA/2018.03.12]
20

Hello Counselor – Gong Hyungjin, Jung Sanghoon, DIA’s Jeong Chaeyeon and Jueun [ENG/THA/2017.08.28]

Hello Counselor - Gong Hyungjin, Jung Sanghoon, DIA’s Jeong Chaeyeon and Jueun [ENG/THA/2017.08.28]
25

Hello Counselor – Boom, Jeongyeon, Dahyun [ENG/THA/2017.06.12]

Hello Counselor - Boom, Jeongyeon, Dahyun [ENG/THA/2017.06.12]
30

Hello Counselor – Kim Junghwa, Lee Honggi, Choi Minhwan, Han Donggeun [ENG/THA/2017.06.19]

Hello Counselor - Kim Junghwa, Lee Honggi, Choi Minhwan, Han Donggeun [ENG/THA/2017.06.19]
23

Guests : Byeon Gisu, Jeong Eunji, Daniel Lindemann, IZ*ONE[Hello Counselor/ENG,THA/2018.11.05]

Guests : Byeon Gisu, Jeong Eunji, Daniel Lindemann, IZ*ONE[Hello Counselor/ENG,THA/2018.11.05]
41

Guests : SEVENTEEN's Seungkwan&Hoshi, Gilgu Bonggu, Jeong Gaeun[Hello Counselor/ENG,THA/2018.05.21]

Guests : SEVENTEEN's Seungkwan&Hoshi, Gilgu Bonggu, Jeong Gaeun[Hello Counselor/ENG,THA/2018.05.21]
39

This Korean man's nickname in school was "Philippine." [Hello Counselor / 2017.07.24]

This Korean man's nickname in school was "Philippine." [Hello Counselor / 2017.07.24]
39

Hello Counselor – Lee Jeongmin, Kim Minkyo, Himchan, Youngjae [ENG/THA/2016.11.14]

Hello Counselor - Lee Jeongmin, Kim Minkyo, Himchan, Youngjae [ENG/THA/2016.11.14]
38

Hello Counselor – Park Joonhyung, Lee Jihye, Kuhn, Wei [ENG/THA/2016.12.05]

Hello Counselor - Park Joonhyung, Lee Jihye, Kuhn, Wei [ENG/THA/2016.12.05]